Reglement

Hier de regels m.b.t. Bellyfiction.

 

1.

Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een Mobiele Telefoon met What’s App en de mogelijkheid hebben om data te kunnen versturen en ontvangen.

2.

Elke deelnemer moet beschikken over een bellyboat of kayak en deze gebruiken tijdens de wedstrijd.

3.

Er mag alleen vanuit de bellyboat of kayak gevist worden. Het gebruik van elektro-motoren en

fishfinders is toegestaan. Iedere deelnemer is verplicht een lifevest te dragen op de bellyboat of in de

kayak.

4.

Het startschot zal vrijdag om 18.30 uur zijn en de wedstrijd begint met een massastart. De

startzone bevindt zich direct bij het tentenkamp. Elke maatse vis die wordt gevangen en waarvan de

vangstfoto op vrijdag tussen 18.30 en 22.00 uur, op zaterdag tussen 07.30 uur en 12.00 uur en tussen

13.30 en 18.30 uur en op zondag tussen 06.00 en 11.00 is geldig voor de wedstrijd. Tijdens de

middagspauze op zaterdag van 12.00 tot 13.30 uur moeten alle deelnemers verplicht het water

verlaten.

5.

Vissen die meetellen voor de wedstrijd zijn: Snoekbaars, Snoek, Striper, Baars, Blackbass, Meerval

en Steur.

6.

De minimum maten voor de vissen om mee te tellen in de wedstrijd zijn als volgt: Snoekbaars 42

CM, Baars 20 CM, Snoek 50 CM, Striper 30 CM, Blackbass 22 CM, Meerval 110 CM, Steur 110 CM.

Voor de wedstrijd kunnen maximaal 5 baarzen, 4 Snoekbaarzen, 2 Snoeken, 1 Striper, 2 Blackbass, 1

Meerval en 1 Steur worden aangemeld. De grootste vissen van elke soort tellen mee in de wedstrijd.

7.

Waarderingsfactor van de vissen: Snoekbaars 1.4, Snoek 1.1, Baars 1.7, Striper 2.2, Blackbass 1.5,

 

Meerval 0.7 en Steur 0.4.

8.

 Er mogen 2 hengels meegenomen worden op de bellyboat of kayak, waarvan er maar 1 tegelijk

gebruikt mag worden. Slepend vissen is dit keer ook toegestaan, let wel op de afstand zodat er geen

chaos ontstaat.

9.

 De minimale afstand tot andere boten bedraagt 15 meter.

10.

Het is verplicht om een schepnet mee te nemen.

11.

Alle vissen moeten voorzichtig en zorgvuldig teruggezet worden.

12.

Lipgripps zijn verboden.

13.

Er is niet alleen kunstaas toegestaan, er mag ook met aasvissen (forellen) gevist worden. Het is

niet toegestaan om zelf aasvissen mee te brengen ivm het overbrengen van ziektes. Elke deelnemer

krijgt de eerste aasvis gratis van Fishing Adventure. Er mag pas vanaf zaterdag na de middagpauze

met een aasvis gevist worden, dus let op pas vanaf zaterdag 13.30 uur. Ook op zondag mag er met

aasvissen gevist worden. Wormen etc. (bijvoorbeeld voor dropshot) mogen ook gebruikt worden,

echter alleen als deze bij Fishing Adventure gekocht zijn. Deze mogen onbeperkt gebruikt worden

dus vanaf vrijdag t/m zondag.

14.

 

Alle aassoorten, kunstaastassen, etc. worden voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd.

15.

De aangemelde vissen moeten met de Bellyfiction Lanyard duidelijk zichtbaar op de Bellyfiction

meetplank te zien zijn zoals op onderstaand voorbeeld. Een foto van de vanger met de vis in niet

nodig. Wie een vast gemonteerde meetplank op zijn bellyboat of kayak heeft, moet deze door de

organisatie laten verwijderen.

16.

Als de lanyard (bellyfictionpas) niet duidelijk op de foto met de vis te zien is dan telt de vis niet

mee voor de wedstrijd. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

17.

Wie een meerval of een steur haakt, moet deze zorgvuldig uitdrillen en weer met zorg

terugzetten. Wie niet zorgvuldig met de vissen omgaat zal worden gediskwalificeerd. Ieder van jullie

krijgt in het starterspakket een fluitje. Dit fluitje kan gebruikt worden om de marshalls die op het

water aanwezig zijn te laten weten dat jullie hulp nodig hebben.

18.

Het is niet toegestaan om vangstfoto’s op de oever te maken. De vissen moeten in het water

gefotografeerd worden. 

19.

Wanneer je een vis vangt die groter is dan 100 cm, dan moet je dit aan de marshall laten weten.

Gebruik hiervoor het fluitje. De marshalls zijn tijdens de wedstrijd continue op het water en zullen

 

dan direct komen helpen met het fotograferen en meten van de vis. 

20.

De ter beschikking gestelde meetplanken moeten met zorg gebruikt worden, deze dienen het

gehele weekend gebruikt te worden en er zijn geen extra meetplanken beschikbaar.

21.

En last but not least: De geschreven tekst uit de officiële Bellyfiction App groep is altijd geldig in

het geval er nog veranderingen doorgevoerd worden.